image banner
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM HỌC 2022 – 2023 KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỈNH NINH BÌNH
Lượt xem: 364


    Thực hiện Kế hoạch công tác thi đua năm học 2022 – 2023, ngày 15 tháng 3 năm 2023 tại Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã diễn ra Hội nghị Sơ kết Công tác thi đua năm học 2022 - 2023 của Khối thi đua các trường Đại học – Cao đẳng tỉnh Ninh Bình.
    Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng Học kỳ I năm học 2022 - 2023, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thành viên trong khối và đề ra phương hướng, nhiệm vụ Học kỳ II năm học 2022 - 2023.
    Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các Trường là thành viên trong Khối. 
1. Trường Đại học Hoa Lư
2. Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình – Trưởng khối
3. Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô
4. Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình
5. Trường Cao đẳng nghề LILAMA1

    Thầy giáo Trần Vũ Ngọc – Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình – Trưởng khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2022 – 2023 chủ trì hội nghị.
  
anh tin bai

Đồng chí Trần Vũ Ngọc – Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình – Trưởng khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng năm học 2022 – 2023 chủ trì hội nghị.


    Hội nghị được nghe đồng chí Trần Thị Hải Yến – Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình – Trường Trưởng khối năm học 2022 – 2023 trình bày Báo cáo sơ kết công tác thi đua học kỳ I, năm học 2022 – 2023.

   anh tin bai

Đồng chí Trần Thị Hải Yến – Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình trình bày báo cáo tại Hội nghị

 
     Kết quả thực hiện nhiệm vụ Học kỳ I, năm học 2022 – 2023 được đánh giá trên các mặt công tác: Công tác chỉ đạo của các trường trong khối; Công tác tuyển sinh; Công tác đào tạo; Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ; Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác quản lý học sinh - sinh viên; Công tác xây dựng cơ sở vật chất, đời sống, văn hóa và các hoạt động xã hội; Công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; Công tác thi đua khen thưởng.
    Học kỳ I, năm học 2022 - 2023 được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các Bộ, Ngành, của UBND tỉnh Ninh Bình, sự tạo điều kiện của chính quyền và sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBVC, người lao động cùng quyết tâm của lãnh đạo các trường, các đơn vị trong Khối đã có nhiều giải pháp và đạt được thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
    Chất lượng đào tạo của các trường trong Khối tiếp tục được khẳng định và không ngừng được nâng lên, HSSV ra trường đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng; Cơ sở, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ đào tạo của các trường trong Khối được đầu tư tăng cường; đời sống của cán bộ, viên chức ổn định, từng bước được cải thiện. 
    Công tác Thi đua khen thưởng liên tục được các trường phát động và triển khai có hiệu quả. Các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã được các trường trong Khối hưởng ứng. Các trường trong khối đã tích cực, chủ động và tham gia kế hoạch hoạt động của Khối theo đúng nội dung và lịch trình công tác Thi đua đề ra

Hội nghị đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua học kỳ II, năm học 2022 – 2023 như sau:

    1. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên trong các nhà trường. Vận động cán bộ, viên chức và HSSV gương mẫu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của các nhà trường.    
    2. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “ Cả nước chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa công sở”, “Văn hóa ứng xử trong trường học”… trong toàn thể cán bộ, viên chức, HSSV của Khối thi đua. Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ, Ngành, địa phương phát động.  
    3. Tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, viên chức quy định đạo đức nhà giáo, chuẩn mực ngành nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị nắm bắt tình hình tư tưởng, chính trị, bảo vệ nội bộ; xây dựng tập thể các nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất. 
    4. Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên. Tổ chức tốt việc đánh giá xếp loại thi đua năm học 2022-2023 đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định. 
    5. Tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo, đưa các hoạt động dạy và học theo đúng quy chế. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban chuyên môn, dự giờ, trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. 
    6. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đặc biệt là cán bộ, giảng viên đi đào tạo Thạc sỹ, Tiến sĩ.
    7. Tăng cường công tác quảng bá tuyển sinh, thực hiện tốt công tác tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh công tác giới thiệu và tư vấn việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. 
    8. Hoàn thiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đã được duyệt trong năm học. Chỉ đạo nghiệm thu đánh giá đúng chất lượng và hiệu quả ứng dụng của các đề tài vào thực tiễn giảng dạy của nhà trường.
    9. Tiếp tục đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của các trường. Phát huy hết khả năng của các trang thiết bị, máy móc, được đầu tư phục vụ đào tạo và sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao tay nghề chuyên môn, nâng cao thu nhập cho cá nhân, tập thể, khuyến khích HSSV đam mê học tập.
    Hội nghị đã được nghe đại diện các đơn vị thành viên Khối phát biểu, bổ sung vào bản báo cáo cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tuyển sinh, đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Hội nghị cũng thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng và đề xuất giải pháp khắc phục phù hợp với thực tế của các đơn vị trong khối nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.
 

anh tin bai
anh tin bai

 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Đào – Đại diện Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các trường trong khối đạt được trong những năm qua, đặc biệt trong học kỳ I năm học 2022 – 2023. Với tinh thần đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ viên chức và học sinh sinh viên, các trường đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Đồng chí đề nghị các trường trong Khối tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm học 2022 - 2023.
  
anh tin bai
Đồng chí Bùi Thị Đào – Đại diện Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Hội nghị

 

    Với tinh thần hợp tác tích cực, thái độ làm việc cởi mở và nghiêm túc, hội nghị Sơ kết Công tác thi đua năm học 2022 - 2023 của Khối thi đua các trường Đại học – Cao đẳng tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới các trường cùng nhau quyết tâm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.


Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

anh tin bai
anh tin bai


 
 

 


 


 

NGUYỄN THỊ VIỆT HẢI
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

 

 
image banner

Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

ĐT: 02293871.461; Fax: 02293.871.461 

Số 297- Đường Hải Thượng Lãn Ông-Phường Nam Thành-Thành phố Ninh Bình-Tỉnh Ninh Bình

Website: https://cdyteninhbinh.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/CaoDangYTeNinhBinh

Trưởng Ban biên tập: Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng

 

  design by VNPT NINH BÌNH