15:53 +07 Thứ hai, 03/08/2020
Rss

Liên kết Website


TRANG CHỦ » PHÒNG BAN CHỨC NĂNG » Phòng Quản lý đào tạo - Quản lý khoa học

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – QUẢN LÝ KHOA HỌC

Thứ năm - 16/02/2012 09:25   {Số lần đọc: 3587}

Giới thiệu 

Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà A – Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình
297 Đường Hải Thượng Lãn Ông – Thành phố Ninh Bình
Điện thoại: 02293.899.833 - 02293.881.009 

PHỤ TRÁCH PHÒNG

Thạc sỹ. Hoàng Ngọc Phan

Điện thoại: 0915.566.222

Email: ngocphanhnvn@yahoo.com

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bác sỹ. Nguyễn Văn Nam

Điện thoại: 0912.986.702

Email: .................................................

 

 

 


NHÂN SỰ.

Tổng số: 10

Trình độ Thạc sĩ: 05

Trình độ Đại học: 05Phòng quản lý đào tạo - Quản lý khoa học

1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phương hướng mục tiêu, quy mô phát triển, chương trình đào tạo, nội dung và phương pháp đào tạo hàng năm và dài hạn của nhà trường, quản lý và chỉ đạo thực hiện các công tác liên quan đến giảng dạy, học tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo; quản lý, giám sát, theo dõi tiến độ nghiên cứu các đề tài khoa học, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật do nhà trường chủ trì theo quy định của UBND tỉnh và Sở khoa học.

2. Nhiêm vụ

2.1 Xây dựng, cụ thể hoá phương hướng phát triển, mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy cho từng môn học, ngành học.

2.2 Nghiên cứu và đề xuất với Hiệu trưởng quyết định các môn học trong từng phần của chương trình đào tạo; các đơn vị học trình tự chọn để có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn.

2.3 Tổ chức các quy chế chuyên môn, phối hợp với bộ phận khảo thí tổ chức các cuộc thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; xác nhận bảng điểm, cấp các chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

2.4 Xây dựng và giám sát thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực địa của các khoa, các bộ môn; chủ trì phối hợp, triển khai, tổ chức thực hiện phân cấp kiểm tra trên tất cả các hoạt động đào tạo của các bộ môn, trung tâm, tổ chuyên môn, cán bộ giảng dạy.

2.5 Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh phương pháp dạy học tích cực; tổ chức hội giảng hàng năm.

2.6 Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của các cơ sở Y tế, xây dựng và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh cho các nghề phù hựp cho từng giai đoạn; tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh và thực hiện báo cáo theo đúng quy chế tuyển sinh.

2.7 Tổ chức quản lý, đánh giá, xét duyệt công tác biên soạn giáo trình, tài liệu; xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu, sổ sách quản lý giáo dục.

2.8 Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nghiên cứu các đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và các ứng dụng, chuyển giao công nghệ của nhà trường.

2.9 Đề xuất các ý kiến và phối hợp làm các thủ tục liên quan đến thành lập, sát nhập, chia tách các khoa, các bộ môn, bổ sung thêm hoặc bãi bỏ các ngành học; trang bị các thiết bị phục vụ đào tạo cho xưởng, phòng thí nghiệm thực hành.

2.10 Các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành và của Hiệu trưởng giao.
 


  
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
 

LIÊN KẾT - QUẢNG CÁO

simmer0989
Liên kết Thư viện Y học Trung Ương
Bộ Lao động thương binh và Xã hội
Liên kết Bộ Y tế
Văn bản Y tế
Liên kết mạng Bộ Giáo dục - Đào tạo