Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Thông tin chi tiết xem trong tệp đính kèm


DOWNLOAD

  •  
  • 24/2018/QH14
  • Luật / Bộ Luật
  • Nội chính - Pháp luật
  • 12/06/2018
  • 01/01/2019
  • Quốc hội
  • Nguyễn Thị Kim Ngân

Tác giả bài viết: Nguyễn Việt Hải (sưu tầm)