Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Thông tin chi tiết xem trong tệp đính kèm
Thông tin văn bản 975/VBHN-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 975/VBHN-BLĐTBXH
Tên văn bản
Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành 12/03/2019
Loại văn bản Nghị định
Chuyên mục Dạy nghề  
Tệp đính kèm

Tác giả bài viết: Đinh Hương (sưu tầm)

Nguồn tin: www.molisa.gov.vn