Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Thông tin chi tiết xem trong tệp đính kèm


 
  
Thông tin văn bản 37/2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 37/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp,
trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu
Ngày ban hành 29/12/2017
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Dạy nghề  

DOWNLOAD

Tác giả bài viết: Nguyễn Hải Yến (sưu tầm)

Nguồn tin: www.molisa.gov.vn