THÔNG BÁO PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 6, NĂM 2017

THÔNG BÁO PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 6, NĂM 2017

Thông báo, về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng khóa 6, năm 2017. Thời gian từ 27/11 - 01/12/2017

Tác giả bài viết: Hoàng Ngọc Phan