NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Ngày 06 tháng 6 năm 2019, Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã triển khai hội nghị nghiệm thu, đánh giá đề tài NCKH cấp trường năm học 2018 - 2019.


TỆP ĐÍNH KÈM


 Hội đồng nghiệm thu gồm các đồng chí:

 
Ông Lã Quang Nghị, Phó Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng
Ông Trần Vũ Ngọc, Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch


 
Ông Hoàng Ngọc Phan, Phó Trưởng phòng Đào tạo Thư Ký
Bà Trần Thị Hải Yến, Trưởng phòng TC – HC Ủy viên


Sau một năm thực hiện, các chủ nhiệm đề tài và các cộng sự đã hoàn thành 09 đề tài NCKH, được hội đồng đánh giá cao bởi các đề tài không chỉ có giá trị học thuật mà còn có giá trị ứng dụng trong thực tiễn đời sống xã hội đương đại. Các đề tài đa dạng về chủ đề nghiên cứu, phong phú về nội dung.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị nghiệm thu đề tài:

   

Tác giả bài viết: Nguyễn Việt Hải