Phần mềm eFilm đọc CT, MRI trên máy tính

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

eFilm Workstation (eFilm) là phần mềm của hãng Merge Healthcare, một trong những phần mềm không thể thiếu trong công việc lưu trữ và chuyển dữ liệu giữa hệ thống Xquang kỹ thuật số, CT, MRI. Đây được xem là ứng dụng tốt nhất sử dụng DICOM trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh. eFilm cũng là phần mềm quan trọng giúp BS CĐHA nghiên cứu, học tập, phân tích hình ảnh bệnh lý để cho kết quả tốt nhất. Lớp Ck1 CĐHA Trường Đại học Y Dược HCM học và thi ca lâm sàng dựa trên phần mềm này

Tác giả bài viết: Nguyễn Việt Hải (sưu tầm)

Nguồn tin: hinhanhykhoa.com