15:10 +07 Thứ năm, 04/06/2020
Rss

TRANG CHỦ » GIỚI THIỆU

CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG


Chức năng - nhiệm vụ của Công đoàn Nhà trường:

 

1. Công đoàn Nhà trường đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên, CNVC nhà trường; có trách nhiệm tham gia với Nhà trường phát triển giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên.
 

2. Công đoàn Nhà trường đại diện và tổ chức cán bộ, giáo viên tham gia quản lý Nhà trường trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của Nhà trường theo quy định của pháp luật.

3. Công đoàn Nhà trường có trách nhiệm tổ chức, giáo dục, động viên công đoàn viên phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

   
Chủ tịch Công đoàn: Trần Vũ Ngọc

 
 
 
Phó Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Anh Thư


 

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Trần Vũ Ngọc Chủ tịch
2 Phạm Thị Anh  Thư Phó Chủ tịch
3 Ngô Thị Thanh Xuân Ủy viên Ban Chấp Hành
4 Trần Thị Hường Ủy viên Ban Chấp Hành
5 Đinh Văn Lương Ủy viên Ban Chấp Hành
6 Hoàng Thị Kim Thoan Ủy viên Ban Chấp Hành
7 Nguyễn Thị Phương Thảo Ủy viên Ban Chấp Hành
8 Tạ Thị Thu Ủy viên Ban Chấp Hành
9 Vũ Văn Toàn Ủy viên Ban Chấp Hành