16:09 +07 Thứ năm, 04/06/2020
Rss

TRANG CHỦ » GIỚI THIỆU

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG 2020

 

MỞ ĐẦU
 
Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình được nâng cấp từ Trường Trung cấp y tế Ninh Bình theo Quyết định số 6757/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, là cơ sở đào tạo bậc Cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chiến lược, quy hoạch, tiêu chuẩn giảng viên, mục tiêu, chương trình, phương pháp đào tạo, tuyển sinh và tổ chức đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng. Trường là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở các tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
         Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn Y - Dược có trình độ cao đẳng, trung cấp và các trình độ khác; có phẩm chất chính trị, có năng lực chuyên môn, có sức khỏe, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực y tế để  phục vụ phát triển nền kinh tế - xã hội của địa phương. 
Chiến lược phát triểnTrường Cao đẳng Y tế Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2015, định hướng 2020 được xây dựng trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ mới, các xu thế phát triển giáo dục bậc đại học trong nước và trên thế giới; đồng thời căn cứ vào truyền thống 48 năm xây dựng và phát triển; thực trạng, tiềm năng và thế mạnh của trường.
Nội dung của Chiến lược gồm ba phần chính:
Phần thứ nhất: Cơ sở để xây dựng Chiến lược phát triển trường
Phần thứ hai: Chiến lượcphát triển Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
Phần thứ ba: Tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá.
Ban soạn thảo xin được trân trọng cám ơn đối với các đồng chí lãnh đạo, các nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ, viên chức về những ý kiến xây dựng cho sự ra đời Chiến lượcphát triểnTrường Cao đẳng Y tế Ninh Bình giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020./.
 

  BAN SOẠN THẢO 

                                                       
 

Phần thứ nhất

CƠ SỞ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 

 I. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội và các chính sách liên quan đến nhà trường:
1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình:
1.1. Đặc điểm tự nhiên
      Ninh Bình là tỉnh nằm ở phía nam đồng bằng Sông Hồng, có điều kiện tự nhiên khá phong phú, được chia làm 3 vùng địa hình (miền núi, đồng bằng và vùng ven biển). Phía bắc giáp tỉnh Hà Nam, phía đông bắc giáp tỉnh Nam Định, phía nam giáp tỉnh Thanh Hóa và Biển Đông, phía tây giáp tỉnh Hòa Bình, có diện tích đất tự nhiên 1386,6 km2.
      Ninh Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ trung bình năm khoảng 23-24 độ C, lượng mưa trung bình trong năm 1.800-1.900mm, độ ẩm 80 - 90%, khí hậu có 4 mùa rõ rệt, với đặc điểm khí hậu đó ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của nhân dân trong tỉnh, mùa nóng thường bị các bệnh ngoài da và tiêu chảy, mùa lạnh thường có các bệnh về phổi.
1.2. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh
      Ninh Bình có 1 thành phố; 7 huyện, thị; 147 xã, phường, trong đó có 54 xã phường là miền núi và 3 xã vùng cao, dân số 940 ngàn người, mật độ dân số 690 người/km2. Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, bên cạnh những thuận lợi, có không ít những khó khăn thách thức; song dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh với các giải pháp đồng bộ và cụ thể, kinh tế Ninh Bình liên tục tăng trưởng, thu hút đầu tư nhanh, cơ cấu kinh tế tiến triển rõ rệt theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, công tác quốc phòng địa phương được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội luôn hoàn thành vượt mức. Nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX rất chú trọng đến việc phát triển sự nghiệp Y tế - Giáo dục, nhằm tạo ra một thế hệ người lao động mới có đủ sức khỏe, có trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng được sự đòi hỏi của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới ở điạ phương.
1.3. Khái quát về tình hình Y tế; Giáo dục Ninh Bình:
      - Tình trạng sức khỏe của nhân dân Ninh Bình trong những năm gần đây đã được cải thiện, tuổi thọ trung bình của nhân dân ở mức cao so với bình quân chung của toàn quốc. Thực tế hiện nay và những năm tới, mô hình bệnh tật của nhân dân Ninh Bình đang chuyển sang mô hình bệnh tật của các nước phát triển. Bên cạnh một số bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng còn phổ biến, thì các bệnh có xu hướng ngày càng gia tăng như: tim mạch, nội tiết, ung thư, chấn thương…
      - Quy mô giường bệnh tuyến tỉnh tính đến tháng 06/2010:
      + Bệnh viện đa khoa tỉnh        : 500 giường
      + Bệnh viện Sản - Nhi            : 200 giường
      + Bệnh viện Lao và bệnh phổi:   50 giường
      + Bệnh viện Mắt                     :   50 giường
      + Bệnh viện Y học cổ truyền  :   50 giường
      + Bệnh viện Tâm thần            : 100 giường
      + Bệnh viện Điều dưỡng        : 100 giường    
      + Bệnh viện Quân y 5             : 170 giường.
      - Hệ thống cán bộ y tế tính đến tháng 12/2010:
      + Tuyến tỉnh:           : 847 người
      + Tuyến huyện:       : 745 người
      + Tuyến xã, phường: 659 người.
      - Y tế ngoài công lập: Hiện tại có 14 phòng khám đa khoa, 250 cơ sở hành nghề y, 10 công ty TNHH sản xuất, kinh doanh thuốc, 547 cơ sở hành nghề Dược.
      - Trên địa bàn tỉnh tính đến 06/2010 chỉ có 01 trường đại học, 4 trường cao đẳng và 3 trương trung cấp; trong đó đào tạo lĩnh vực Cao đẳng Y tế mới chỉ có 01 trường.
2. Các chính sách liên quan đến sự phát triển nhà trường giai đoạn 2010 - 2020
  - Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ X.
  - Luật Giáo dục của Quốc hội nước Cộng hòa xã xội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/QH11 ngày 18/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 6 (số 44/2009/QH12 ngày 25/11/ 2009).
  - Chiến lược phát triển giáo dục 2000 - 2010 ban hành theo Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Dự thảo (lần thứ 14) Chiến lược phát triển giáo dục 2010-2020.
  - Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020.
  - Đề án đổi mới giáo dục đại học Vịêt Nam giai đoạn 2006 - 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Điều lệ Trường cao đẳng, ban hành theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Nghị quyết 05/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khoá XII về chủ trương định hướng, đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục đại học từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.
  - Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 179/QĐ-BGD&ĐT phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 -2012. Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày  11  tháng 01  năm 2010, Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ.
- Kết luận của Phó thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các trường đại học, cao đẳng xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2011-2020.
- Nghị quyết 46 NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
- Chỉ thị số 06/2008/CT-BYT ngày 27/6/2008 của Bộ Y tế về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế.
- Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ Trường Cao Y tế Ninh Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015.     
II. Đánh giá chung
1. Điểm mạnh
- Nhà trường có truyền thống 48 năm xây dựng và trưởng thành; có uy tín và kinh nghiệm trong giáo dục đào tạo; nhà trường đã không ngừng được củng cố và lớn mạnh, đóng góp rất to lớn vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế, phục vụ tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tỉnh, khu vực miền Bắc và cả nước.
- Nhà trường có đội ngũ cán bộ giảng viên đảm bảo tính cân đối, năng động, tinh thần nhiệt tình, ý thức trách nhiệm cao, say mê với nghề nghiệp, ham học hỏi, có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường.
- Chương trình đào tạo chuẩn mực.
- Cơ chế quản lý năng động và đổi mới.
2. Điểm yếu
- Các giảng viên có học vị tiến sĩ và tương đương; giảng viên có học vị thạc sỹ và tương đương đang trong giai đoạn chuẩn hóa.
- Đây là thời kỳ chuyển giao thế hệ, tỷ lệ cán bộ giảng viên trẻ cao, kinh nghiệm, năng lực, phương pháp sư phạm còn hạn chế. Khả năng nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu của ngành và xã hội còn yếu.
- Khuôn viên nhà trường còn hạn chế, đang trong giai đoạn đầu tư phát triển, kinh phí ngân sách cấp cho việc nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nhiều năm nay còn hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn thu học phí của trường.  
3. Cơ hội
- Quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế đang tạo cơ hội thuận lợi cho nhà trường có thể tiếp cận vớicác nền giáo dục tiên tiến học tập kinh nghiệm để đổi mới và phát triển.
- Những thành tựu về kinh tế - xã hội, chính trị đạt được sau 25 năm đổi mới, làm cho thế và lực nước ta lớn mạnh lên nhiều. Nhà nước và nhân dân đầu tư cho phát triển giáo dục ngày càng lớn.
- Những chủ trương, chính sách đúng đắn đối với sự phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước.
- Sự qua tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự quan tâm của các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tạo điều kiện cho Trường phát triển.
- Trong những năm gần đây với sự phát triển vượt bậc của kinh tế xã hội, ngành Y tế Ninh Bình đã được đầu tư và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực điều trị, dự phòng và đào tạo, không ngừng đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trong và ngoài tỉnh, là cơ hội rất lớn để nhà trường phát triển.
- Uy tín về chất lượng giáo dục cùng bề dày kinh nghiệm 48 năm xây dựng và trưởng thành là cơ hội để nhà trường khẳng định và phát triển.
4. Thách thức
- Sự phát triển về quy mô giáo dục đại học, với sự gia tăng nhanh chóng về số lượng các trường đại học và cao đẳng trong cả nước đang tạo sức ép cạnh tranh về tuyển sinh, chất lượng đào tạo, quy mô và loại hình đào tạo.
- Nhà trường đang trong thời kỳ “trẻ hoá” đội ngũ, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu lâu dài về quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong bối cảnh nhà trường đang phấn đấu nâng cấp lên đại học là một thách thức lớn…
- Mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường cũng có tác động không nhỏ vào các hoạt động của nhà trường.
- Nguồn vốn cho việc đầu tư xây dựng, phát triển nhà trường còn khó khăn.

 
Thông tin chi tiết xin xem trong tệp đính kèm:         DOWNLOAD

 
QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban biên tập Website:   DOWNLOAD