Lượt xem: 300

Tăng cường đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng; bến, bãi, cầu cảng

Ban chỉ đạo tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số  671/CV-BCĐ Tăng cường đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng; bến, bãi, cầu cảng.

Theo đó, Căn cứ quy định về chức năng, nội dung quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) quy định tại Điều 82, 86 của Luật ATVSLĐ và thực hiện chủ đề của Tháng hành động về  ATVSLĐ năm 2021 “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”;  Để đẩy mạnh công tác ATVSLĐ đặc biệt là các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ban chỉ đạo tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Ninh Bình đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau

Một là: Ban chỉ đạo đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đặc biệt là các công trình xây dựng; bến, bãi, cầu cảng trên địa bàn đang sử dụng nhóm lao động, tổ, đội có thuê mướn lao động để cải tạo nhà ở, nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh, bốc dỡ hàng hóa.

Hai là: UBND các huyện, thành phố cần chỉ đạo Phòng chuyên môn; UBND các xã, phường, thị trấn rà soát tình hình sử dụng lao động và thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ tại các bến, bãi, cầu cảng đang hoạt động trên địa bàn quản lý. 

Xem văn bản số 671/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh Ninh Bình tại đây

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH