Lượt xem: 298

Công bố dịch tả lợn châu phi xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình

Ngày 11/5/5021, UBND thành phố Ninh Bình ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND công bố dịch tả lợn Châu phi xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình.

Theo đó, UBND thành phố Ninh Bình công bố dịch tả lợn châu phi xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình. 

UBND hành phố Ninh Bình giao UBND xã Ninh Nhất khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, khống chế, nhanh chóng dập Dịch tả lợn Châu Phi;

Giao phòng Kinh tế, phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND xã Ninh Nhất triển khai ngay công tác chống dịch theo quy định; đề xuất UBND thành phố thực hiện các chế độ, biện pháp trong phòng, chống, dập dịch; tổng hợp tình hình và kết quả công tác phòng, chống, dập dịch, thường xuyên báo cáo UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo.

Đồng thời, yêu cầu Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, trưởng phòng Kinh tế, trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố, Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CTV Hồng Loan

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH