Lượt xem: 343

Ninh Bình thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Theo thông báo của Bộ Công an, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn quốc đã xảy ra 712 vụ cháy, trong đó có 335 vụ cháy nhà dân (chiếm 47,1%); đặc biệt những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Nguyên nhân gây cháy, thiệt hại nghiêm trọng về người chủ yếu do người dân sinh sống tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn, sơ suất trong sử dụng lửa, sử dụng nguồn nhiệt, hệ thống điện thiếu an toàn; các nhà bị cháy hầu hết thuộc dạng nhà ống, chỉ có duy nhất một lối thoát nạn, bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy, không đảm bảo khoảng cách an toàn để thoát nạn, không trang bị hoặc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo.

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh tuy chưa xảy ra vụ cháy nào gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là vào mùa nắng nóng cao điểm sắp tới. Để tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại các hộ gia đình; ngày 12/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về việc thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, việc triển khai Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và trực tiếp kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đến chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng thoát nạn, cứu người trong đám cháy, khả năng sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Bên cạnh đó, kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo phân cấp quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy theo quy định đảm bảo khách quan, toàn diện, tuân thủ pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời ban hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.

UBND tỉnh cũng yêu cầu, công tác tuyên truyền phải đa dạng về hình thức, nội dung cần rõ ràng, dễ hiểu và truyền đạt thông tin trực tiếp đến người dân. - Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy phải đảm bảo khách quan, toàn diện, tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. - Nội dung hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy phải cụ thể, phù hợp, sát với thực tế trên cơ sở các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Đối tượng triển khai là chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư tập trung, nhà ở liền kề; hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư. Thời gian Từ ngày 15/5/2021 đến hết ngày 15/10/2021, chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ ngày 15/5/2021 đến ngày 15/7/2021: Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến người dân bằng những hình thức đa dạng, phong phú, truyền tải trực tiếp những thông tin, kiến thức về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nắm bắt và thực hiện đến người dân, chủ hộ gia đình; thực hiện công tác điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các khu dân cư tập trung, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư.

Giai đoạn 2, từ ngày 16/7/2021 đến ngày 15/10/2021: Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành các cấp, tổ chức tổng kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các chủ hộ gia đình, người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư tập trung, nhà ở liền kề, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; yêu cầu chủ hộ 3 gia đình ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 64/KH-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình.

Cổng TTĐT tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH