Lượt xem: 263

Tổ chức Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ngày 12/5/2021, Sở Y tế Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 65/KH-SYT về việc tổ chức Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, Kế hoạch của Sở Y tế để thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân nhằm thực hiện mục tiêu “Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030” đã được đề ra trong Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030;  Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vợ của những người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có hành vi nguy cơ cao về lợi ích của xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm; Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội trong dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Đồng thời, tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho phụ nữ mang thai, cung cấp thuốc ARV cho phụ nữ nhiễm HIV bao gồm phụ nữ nhiễm HIV mang thai, cung cấp thuốc ARV điều trị dự phòng lây nhiễm HIV cho con, chẩn đoán sớm nhiễm HIV ở trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, đẩy mạnh các can thiệp và tăng cường chất lượng các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021 được tổ chức với chủ đề: “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030” từ ngày 01/6/2021 - 30/6/2021.

Theo đó, căn cứ Kế hoạch của Sở Y tế và hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các đơn vị sẽ ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động trong Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021 phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương và tình hình dịch COVID-19.

Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021 bao gồm một số hoạt động chủ yếu như: Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai kế hoạch; Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động trong Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 đang biễn rất phức tập, vì vậy không tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền từ mẹ sang con và không tổ chức các sự kiện tập trung đông người; mà linh hoạt và triển khai đa dạng phong phú các hình thức truyền thông phù hợp với nguồn lực sẵn có của từng địa phương); Triển khai thực hiện các hoạt động khác về Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, trong đó: Giới thiệu, quảng bá rộng rãi về lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ xét nghiệm HIV; tổ chức mở rộng việc cung cấp các dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con như tư vấn xét nghiệm HIV lưu động; tổ chức các chương trình vận động các tổ chức, cá nhân và gia đình tích cực tham gia các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong nhóm phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ; huy động sự tham gia của nam giới trong các hoạt động tại Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con...

Xem chi tiết tại Kế hoạch số 65/KH-SYT của Sở Y tế

CTV Hoàng Anh

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH