TỔ KHẢO THÍ

 

 Nhân sự

anh tin bai
 

PHỤ TRÁCH TỔ

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng bộ môn KHCB-CT-TDTT

 

 

 Tổ viên: Nguyễn Thị Nhẫn, Nguyễn Thị Quỳnh Nhung     

 

anh tin bai           

    I. Chức năng.

     Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.

      II. NHIỆM VỤ

      1. Soạn thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc để Hiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản liên quan công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường.
      2. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận trong trường, các cơ quan chức năng liên quan giúp Hiệu trưởng trong công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường:
    3. Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ký các văn bản khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục. Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận thực hiện;
    4. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận trong trường kiểm định, đánh giá chương trình giáo dục, chất lượng giáo dục, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy định của Bộ LĐTB&XH và các Bộ, Ngành liên quan; đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường;
    5. Nghiên cứu đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng GD&ĐT. Phối hợp các bộ phận liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn, chấp hành kỷ luật lên lớp của giáo viên, giảng viên và học tập của HS-SV; tham gia dự giờ thường xuyên và dự giờ đột xuất, đánh giá chất lượng giờ giảng của các giáo viên, giảng viên;
    6. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi  thi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi. Tổ chức các hoạt động khảo thí; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức làm công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí của nhà trường;
    7. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Hiệu trưởng trong việc ra đề thi, quản lý đề thi, in sao đề thi, đáp án, thang điểm các kỳ thi hết môn, học phần, tốt nghiệp đảm bảo đúng quy chế;
    8. Tham gia xét duyệt các kết quả chấm thi các kỳ thi trong trường;
    9. Tổ chức kiểm định khoa học và đánh giá chất lượng các ngành học, cấp học theo định kỳ 1 năm, 3 năm;
    10. Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng công tác HS-SV và các bộ phận liên quan đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo các ngành học thông qua việc khảo sát HS-SV và các đơn vị, các cơ sở y tế có HS-SV của trường làm việc. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng thương hiệu của nhà trường.
    11. Quản lý cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất thuộc phòng quản lý. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.


  

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
Đăng nhập

 

 

 Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

ĐT: 02293871.461; Fax: 02293.871.461 

Email: cny@moet.edu.vn

Địa chỉ: Số 297 - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường Nam Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Website: http://cdyteninhbinh.edu.vn

 Trưởng Ban biên tập: Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng

  design by VNPT NINH BÌNH