HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
Lượt xem: 213
Thực hiện công văn số 115/SYT-CĐYT, ngày 02/11/2023 của Sở Y tế - Công đoàn ngành Y tế Ninh Bình về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024, chiều ngày 18/01/2024, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình kết hợp với Công đoàn Nhà trường trang trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024 với tinh thần đoàn kết, dân chủ, cởi mở và thẳng thắn.


    Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thuý Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, đồng chí Trần Vũ Ngọc - Phó Hiệu trưởng, đồng chí Ngô Thị Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường.

    Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Trần Vũ Ngọc - Phó Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Ngô Thị Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

    Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Năm 2023, Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã tập trung mọi nguồn lực, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác đào tạo, tuyển sinh và nghiên cứu khoa học; công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp; công tác tổ chức và phát triển đội ngũ cán bộ; công tác xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài chính và chăm lo đời sống cán bộ viên chức và HSSV; công tác Học sinh, sinh viên; công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế; công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023. Kết quả: Nhà trường được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua năm học 2022-2023; 01 bộ môn được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh; 02 phòng, bộ môn và tập thể nhà trường được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế; 02 phòng, bộ môn đạt Tập thể Lao động xuất sắc; 10 phòng, bộ môn đạt Tập thể Lao động tiên tiến; 79 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 04 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh, 08 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế.

 

    Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024: Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình huy động sức mạnh tập thể, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như các mặt công tác khác, cụ thể:

 

    1. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV.

 

    2. Kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Giám hiệu, các phòng, bộ môn đảm bảo đúng quy trình, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, tăng tỷ lệ nhà giáo có năng lực dạy tích hợp.

 

    3. Nghiêm túc thực hiện “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tích cực đấu tranh phòng chống các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường để nâng cao chất lượng đào tạo.

 

    4. Duy trì tốt việc giao ban chuyên môn, dự giờ, chủ động đổi mới tư duy sư phạm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, áp dụng hiệu quả phương pháp đào tạo theo năng lực thực hiện góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường.

 

    5. Tăng cường công tác truyền thông, đẩy mạnh tuyển sinh và liên kết đào tạo theo quy định của pháp luật. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo để người học sau khi tốt nghiệp có tỷ lệ tìm được việc làm cao.

 

    6. Tăng cường công tác quản lý tài chính, từng bước xây dựng chế độ tài chính theo hướng tự chủ. Tập trung các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các phòng thực tập, hội trường học, thư viện và phòng làm việc.

 

    7. Tăng cường sự lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi hội Điều dưỡng, Chi hội Chữ thập đỏ, Ban nữ công.

 

 anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng nhà trường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC, người lao động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

    Hội nghị được nghe đồng chí Ngô Thị Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024. Phong trào thi đua của cán bộ, viên chức và đoàn viên công đoàn năm 2023 đã đạt được một số kết quả đáng tự hào trên các mặt: Phong trào thi đua lao động giỏi, phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhân đạo, từ thiện, phong trào xây dựng đời sống văn hóa công sở… Công đoàn nhà trường luôn quan tâm kịp thời tới đời sống tinh thần và vật chất cho công đoàn viên, góp phần tăng cường đoàn kết và động viên khích lệ cán bộ, viên chức và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước những kết quả đã đạt được năm 2023, Công đoàn nhà trường cần thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu và nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2024, phấn đấu đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

 

anh tin bai
Đ/c Ngô Thị Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn nhà trường trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024

 

    Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, trong phần thảo luận và tham luận, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Các ý kiến góp ý tâm huyết đều mang tính xây dựng, hướng đến sự phát triển chung của nhà trường.

 

    Đồng chí Vũ Văn Toàn - giảng viên bộ môn Y học Cổ truyền - Dược trình bày tham luận: Hưởng ứng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” tại bộ môn Y học Cổ truyền - Dược.

 

 

anh tin bai

Đ/c Vũ Văn Toàn - giảng viên bộ môn Y học Cổ truyền - Dược trình bày tham luận

 

Đồng chí Hoàng Thị Kim Thoan - giảng viên bộ môn Điều dưỡng trình bày tham luận: Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” tại bộ môn Điều dưỡng.

 

anh tin bai

Đ/c Hoàng Thị Kim Thoan - giảng viên bộ môn Điều dưỡng trình bày tham luận

 

Đồng chí An Thị Hiền Linh - Bí thư Đoàn trường trình bày tham luận: Công tác Đoàn thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

 

anh tin bai

Đ/c An Thị Hiền Linh - Bí thư Đoàn trường trình bày tham luận

 

    Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đinh Hồng Kiên - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân đã báo cáo tổng kết công tác của ban Thanh tra Nhân dân về các hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên trong năm 2023 và khẳng định toàn trường thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế của nhà trường, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 

anh tin bai

Đ/c Đinh Hồng Kiên - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày Báo cáo tại Hội nghị

 

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thuý Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Ninh Bình đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình trong năm qua. Đồng chí mong muốn trong năm 2024, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nhà trường phát huy truyền thống, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra; giữ vững thương hiệu là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của tỉnh và đất nước. Bên cạnh đó, Công đoàn nhà trường tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các cán bộ, viên chức và người lao động.

anh tin bai

Đ/c Phạm Thị Thuý Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Ninh Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

    Cũng tại Hội nghị, với sự thống nhất, đồng thuận cao của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Ngô Thị Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn đã ký kết Giao ước thi đua, thể hiện sự quyết tâm, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, phát huy kinh nghiệm và trí tuệ, năng lực đổi mới và sáng tạo của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để đạt được những thành tựu mang tính đột phá.

 

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng nhà trường và đ/c Ngô Thị Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn nhà trường ký kết Giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn.

         

          Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường đã nêu cao tinh thần, thái độ tích cực để góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị năm 2023. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng sự đoàn kết, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường, chắc chắn Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình sẽ vượt qua được những khó khăn và thách thức trước mắt để tiếp tục phát triển, vững bước đi lên. Nhân dịp đón năm mới Giáp Thìn 2024, đồng chí Hiệu trưởng cũng gửi lời chúc mừng tới tất cả cán bộ, viên chức và người lao động sức khỏe, hạnh phúc, thành công, an khang thịnh vượng./.

 

anh tin bai

Đ/c Đinh Thị Thu Phương - Tổ thư ký thông qua Nghị quyết Hội nghị

 

anh tin bai

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết tại Hội nghị.

anh tin bai

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

anh tin bai

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ VIỆT HẢI
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

 

 

 Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

ĐT: 02293871.461; Fax: 02293.871.461 

Email: cny@moet.edu.vn

Địa chỉ: Số 297 - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường Nam Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Website: http://cdyteninhbinh.edu.vn

 Trưởng Ban biên tập: Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng

  design by VNPT NINH BÌNH