CHI BỘ ĐIỀU DƯỠNG SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ VỀ THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH “GIỮ VỮNG KỶ CƯƠNG, TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ THỰC CHẤT”
Lượt xem: 994
Thực hiện Công văn số 896-CV/ĐUK, ngày 27/02/2024 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Chủ đề công tác năm của BCH Đảng bộ tỉnh năm 2024, Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 15/3/2024 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình; sáng ngày 25/03/2024, chi bộ Điều dưỡng tổ buổi chức sinh hoạt chuyên đề “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực chất”.

 

    Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Trần Vũ Ngọc - Phó Bí thư Đảng uỷ Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường và toàn thể đảng viên chi bộ Điều dưỡng. Đồng chí Quách Chí Đông - Bí thư chi bộ Điều dưỡng chủ trì buổi sinh hoạt.

    Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Quách Chí Đông - Bí thư chi bộ đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của đợt sinh hoạt chính trị để cán bộ, đảng viên, giảng viên trong chi bộ Điều dưỡng nhận thức đầy đủ về thực hiện “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”.

anh tin bai

Đồng chí Quách Chí Đông - Bí thư chi bộ Điều dưỡng chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề

file-icon

Đồng chí Phùng Văn Quý - đảng viên chi bộ Điều dưỡng trình bày Dự thảo báo cáo chuyên đề

    Các đồng chí cán bộ, đảng viên của Chi bộ Điều dưỡng đã tập trung thảo luận về các nội dung sau:

     1. Về kỷ cương

    Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phải có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm túc kỷ luật và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của địa phương; nội quy, quy chế của bộ môn và nhà trường. Cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương: kỷ luật, kỷ cương phát ngôn, trong hội họp, học tập, trong giảng dạy và trong mọi công việc...; trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa ”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ.

    2. Về trách nhiệm

    Cán bộ, đảng viên, nhân viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, với đồng chí, đồng nghiệp và HSSV, thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ công tác; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Có ý thức xây dựng bộ môn, Nhà trường đoàn kết, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên, nhân viên không lùi bước trước khó khăn, phức tạp trong công việc được giao; đem hết khả năng công sức để phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, HSSV ... và quần chúng nơi cư trú để giải quyết công việc khách quan, thận trọng, kịp thời.

    3. Về đổi mới, sáng tạo

Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên đổi mới phương pháp, cải cách tác phong, lề lối làm việc nhằm rút ngắn thời gian thực hiện nhiệm vụ, nâng cao năng suất, chất lượng bài giảng và nghiên cứu khoa học. Xây dựng tập thể bộ môn đoàn kết thống nhất, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ môn, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Trường. Chi bộ tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, có khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của tập thể và cá nhân.

    4. Về hiệu quả thực chất

    Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, chú trọng đến việc nâng cao chất lượng công việc, nâng cao trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ cụ thể của tập thể, từng cá nhân để đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc. Cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ phải xác định trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm từng công việc; phải có giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, những vấn đề dư luận quan tâm, bức xúc. Tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các phòng, bộ môn các tổ chức đoàn thể và từng cá nhân để nâng cao chất lượng công việc.

    Buổi sinh hoạt cũng đã đề ta một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện chủ đề năm 2024:

    * Tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy chế, quy định của của Tỉnh, của Ngành, của Trường.

    * Thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động; kỷ luật phát ngôn; kịp thời đôn đốc, nhắc nhở những trường hợp thực hiện chưa nghiêm túc và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

    * Tăng cường vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với các đồng chí trong Ban chi uỷ, lãnh đạo bộ môn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; phát huy những lợi thế, khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

    * Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của của đồng chí, đồng nghiệp, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân; giải quyết khách quan, thận trọng và kịp thời các nhiệm vụ.

    * Thực hiện nền nếp, hiệu quả nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt bộ môn.

    * Tham mưu, đề xuất với Trường rà soát bổ sung các quy chế, quy định; giảm các thủ tục hành chính rườm rà.

    * Tiếp tục tham mưu với Ban Giám hiệu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên trên cơ sở phù hợp trình độ, năng lực; tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

    * Tham mưu với Ban Giám hiệu mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường cơ sở vật chất về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

file-icon

Đồng chí Trần Vũ Ngọc - Phó Bí thư Đảng uỷ nhà trường phát biểu chỉ đạo

    Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trần Vũ Ngọc - Phó Bí thư Đảng uỷ nhà trường ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên chi bộ Điều dưỡng đã góp phần cùng Đảng bộ nhà trường hoàn thành tốt kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị được giao. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên chi bộ Điều dưỡng cần tiếp tục giữ vững nền nếp, kỷ cương, phát huy tinh thần trách nhiệm, tự vượt qua những khó khăn, thách thức, tận tụy, tâm huyết với nghề, hoàn thành công việc với chất lượng và hiệu quả cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Chi bộ, góp phần phát triển toàn diện Đảng bộ nhà trường.

    Hội nghị chuyên đề đã diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm thảo luận đầy đủ nội dung của chủ đề công tác năm 2024./.

 

NGUYỄN THỊ VIỆT HẢI
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

 

 

 Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

ĐT: 02293871.461; Fax: 02293.871.461 

Email: cny@moet.edu.vn

Địa chỉ: Số 297 - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường Nam Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Website: http://cdyteninhbinh.edu.vn

 Trưởng Ban biên tập: Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng

  design by VNPT NINH BÌNH