PHÒNG THÔNG TIN – TƯ LIỆU – THƯ VIỆN – ĐỐI NGOẠI

Địa chỉ: Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình 297 Đường Hải Thượng Lãn Ông – Thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3510896

 

anh tin bai

 

TRƯỞNG PHÒNG:

Cử nhân. Trịnh Minh Đức

 

anh tin bai

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Phạm Thị Thanh Thủy

 

anh tin bai

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

ThS: Nguyễn Ngọc Anh

 

anh tin bai

NHÂN SỰ.

Tổng số: 08

Thạc sĩ: 02

Trình độ Đại học: 05

Trình độ Cao đẳng: 01

Phòng Thông tin - Tư liệu - Thư viện - Đối ngoại

I. Chức năng

          Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động Thông tin - Tư liệu - Thư viện - Đối ngoại; giữ gìn, thu thập, tổ chức việc xây dựng cơ sở dữ liệu; tổ chức in ấn, phát hành và cung cấp các loại tài liệu nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cho cán bộ, viên chức và HSSV.

II. Nhiệm vụ

          1. Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản sửa đổi, bổ sung về hoạt động Thông tin - Tư liệu - Thư viện - Đối ngoại trình Hiệu trưởng ban hành.

          2. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh-sinh viên của nhà trường khai thác, sử dụng thuận lợi và hiệu quả các tư liệu do thư viện quản lý.

          3. Quản lý thông tin, báo chí trên trang Website theo qui định của pháp luật.

          4. Thông báo kịp thời những tài liệu mới bổ xung, tổ chức các buổi giới thiệu sách, tạp chí, báo mới, thông tin và các tài liệu hay, quý hiếm.

          5. Đề xuất, tham gia thẩm định các chương trình, đề tài nghiên cứu, các đề án, dự án đầu tư trong lĩnh vực thông tin - thư viện - tư liệu - đối ngoại.

          6. Quản lý và sử dụng thư viện, phòng đọc đúng mục đích, đạt hiệu quả, nhằm phục vụ có việc khai thác và sử dụng thông tin - tư liệu của cán bộ và HSSV.

          7. Tổ chức biên soạn giáo trình giảng dạy đúng theo chương trình khung của Bộ LĐTB&XH, phù hợp với thực tế của đơn vị; quản lý, cung cấp đủ và kịp thời tài liệu, giáo trình cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý của đơn vị theo đúng chức năng nhiệm vụ đảm bảo đúng nguyên tắc.

          8. Quản lý, lưu trữ, trưng bày, giới thiệu, quảng bá các ấn phẩm tư liệu về các hoạt động chuyên môn và truyền thống của Nhà trường.

          9. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin đối ngoại và phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.

          10. Giúp Hiệu trưởng kiểm tra, giám sát, đôn đốc hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ phận. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thông tin đối ngoại.

          11. Các nhiệm vụ khác khi được Hiệu truởng phân công.

 


Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
Đăng nhập

 

 

 Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

ĐT: 02293871.461; Fax: 02293.871.461 

Email: cny@moet.edu.vn

Địa chỉ: Số 297 - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường Nam Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Website: http://cdyteninhbinh.edu.vn

 Trưởng Ban biên tập: Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng

  design by VNPT NINH BÌNH