PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà A – Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

297 Đường Hải Thượng Lãn Ông – Thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 02293.893081

 

anh tin bai

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG (phụ trách phòng)

Cử nhân Kế toán. Trần Thị Hường

 

anh tin bai

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Cử nhân Kế toán. Ngô Thị Mai

 

anh tin bai

 

NHÂN SỰ

Tổng số: 06

Trình độ Thạc sĩ: 01

Trình độ Đại học: 05

 

Phòng Tài chính - Kế toán

I.Chức năng quản lý tài chính

    Tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính - kế toán, quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách và vốn tự có theo đúng quy định của pháp luật; lập kế hoạch tài chính hàng năm, quản lý các khoản thu chi, quyết toán tài chính, lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm trình hiệu trưởng phê duyệt.

II. Nhiệm vụ

    Giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch tài chính thông qua hội nghị viên chức hàng năm.

    Tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí theo kế hoạch, thực hiện công tác thống kê kế toán theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng các nguồn tài chính; quản lý vốn và tài sản theo luật định; quản lý chi tiêu của trường theo đúng kế hoạch và quy chế quy định, lập báo cáo dự toán, quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản.

    Tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản theo quy định. Giám sát việc thực hiện tài chính trong các hợp đồng kinh tế, giao dịch với các ngân hàng, kho bạc; theo dõi, kịp thời báo cáo số dư trong các tài khoản nhằm bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động của nhà trường.

    Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm , phân tích tình hình tài chính kịp thời trung thực trình Hiệu trưởng phê duyệt; thực hiện các nhiệm vụ kế toán, tài chính theo luật định.

    Theo dõi việc thực hiện kế hoạch về các mặt công tác liên quan đến chức năng như kế hoạch mua sắm trang thiết bị, vật tư, dụng cụ, trang bị bảo hộ, văn phòng phẩm... cho công tác đào tạo, nghiên cứu phục vụ sản xuất và đời sống; kế hoạch sửa chữa - bảo dưỡng thiết bị nhà xưởng, cơ sở hạ tầng.

    Kết hợp với phòng Đào tạo, phòng Tổ chức Hành chính, phòng Quản lý học sinh – sinh viên phổ biến việc thực hiện chế độ và trách nhiệm vật chất đối với học sinh sinh viên như tiêu chuẩn được ở ký túc xá, trả tiền nhà, tiền điện nước, phạt vật chất v.v...Tổ chức thu học phí, lệ phí và các khoản thu hợp pháp khác theo chế độ quy định của Nhà nước.

    Các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành và của Hiệu truởng giao.


Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
Đăng nhập

 

 

 Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

ĐT: 02293871.461; Fax: 02293.871.461 

Email: cny@moet.edu.vn

Địa chỉ: Số 297 - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường Nam Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Website: http://cdyteninhbinh.edu.vn

 Trưởng Ban biên tập: Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng

  design by VNPT NINH BÌNH