PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – QUẢN LÝ KHOA HỌC

Địa chỉ: Tầng 1 – Nhà A – Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

297 Đường Hải Thượng Lãn Ông – Thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 02293.899.833 - 02293.881.009

 

 

 

anh tin bai

TRƯỞNG PHÒNG

ThS Tạ Thị Thu Thuỷ

Sdt: 0918281081

Email: thuytacdynb@gmail.com

 

 

anh tin bai

 

NHÂN SỰ:

5 trình độ Thạc sĩ và 3 trình độ Đại học

Phòng quản lý đào tạo - Quản lý khoa học

I. Chức năng

   Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phương hướng mục tiêu, quy mô phát triển, chương trình đào tạo, nội dung và phương pháp đào tạo hàng năm và dài hạn của nhà trường, quản lý và chỉ đạo thực hiện các công tác liên quan đến giảng dạy, học tập, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo; quản lý, giám sát, theo dõi tiến độ nghiên cứu các đề tài khoa học, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật do nhà trường chủ trì theo quy định của UBND tỉnh, Sở khoa học Công nghệ và Sở Y tế.

II. Nhiêm vụ

    Xây dựng, cụ thể hoá phương hướng phát triển, mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy cho từng môn học, ngành học.

    Nghiên cứu và đề xuất với Hiệu trưởng quyết định các môn học trong từng phần của chương trình đào tạo; các đơn vị học trình tự chọn để có những thay đổi phù hợp với từng giai đoạn.

    Tổ chức các quy chế chuyên môn, phối hợp với bộ phận khảo thí tổ chức các cuộc thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; xác nhận bảng điểm, cấp các chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp theo quy chế của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

    Xây dựng và giám sát thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy lý thuyết, thực hành, thực địa của các khoa, các bộ môn; chủ trì phối hợp, triển khai, tổ chức thực hiện phân cấp kiểm tra trên tất cả các hoạt động đào tạo của các bộ môn, trung tâm, tổ chuyên môn, cán bộ giảng dạy.

    Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh phương pháp dạy học tích cực; tổ chức hội giảng hàng năm.

     Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của các cơ sở Y tế, xây dựng và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh cho các nghề phù hợp cho từng giai đoạn; tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh và thực hiện báo cáo theo đúng quy chế tuyển sinh.

    Tổ chức quản lý, đánh giá, xét duyệt công tác biên soạn giáo trình, tài liệu; xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu, sổ sách quản lý giáo dục.

    Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nghiên cứu các đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và các ứng dụng, chuyển giao công nghệ của nhà trường.

    Đề xuất các ý kiến và phối hợp làm các thủ tục liên quan đến thành lập, sát nhập, chia tách các khoa, các bộ môn, bổ sung thêm hoặc bãi bỏ các ngành học; trang bị các thiết bị phục vụ đào tạo cho xưởng, phòng thí nghiệm thực hành.\

    Các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành và của Hiệu trưởng giao.


  

 

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
Đăng nhập

 

 

 Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

ĐT: 02293871.461; Fax: 02293.871.461 

Email: cny@moet.edu.vn

Địa chỉ: Số 297 - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường Nam Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Website: http://cdyteninhbinh.edu.vn

 Trưởng Ban biên tập: Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng

  design by VNPT NINH BÌNH