PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

Địa chỉ: Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

297 Đường Hải Thượng Lãn Ông – Thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 02293.888181

 

anh tin bai

TRƯỞNG PHÒNG:

ThS Y khoa: Trần Thị Hải Yếnanh tin bai

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Cử nhân Sư phạm: Phạm Thị Anh Thư


 

anh tin bai

 

NHÂN SỰ:

Tổng số: 13

Trình độ Thạc sĩ: 03

Trình độ Đại học: 02

Trình độ Trung cấp: 06

Trình độ khác: 02

Phòng Tổ chức - Hành chính

    1. Chức năng

    Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý hiệu quả công tác hành chính, tổng hợp; công tác thi đua khen thưởng và công tác chính trị nội bộ, an ninh trật tự của nhà trường; chính sách, chế độ với cán bộ, giảng viên, nhân viên.

    2. Nhiệm vụ

    Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy của trường.

    Phối hợp với các đơn vị làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm vững tình hình tư tưởng trong cán bộ, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ.

    Xây dựng các nội quy, quy chế, các quy định về quan hệ công tác, tổ chức hoạt động, lề lối làm việc, quản lý công việc liên quan đến các bộ phận của nhà trường.

    Tổ chức thực hiện xây dựng quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, và quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường theo phân cấp.

    Quản lý hồ sơ nhân sự, thống kê lao động tiền lương; thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương.

    Thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với người lao động. Giải quyết các thủ tục hành chính, chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên.

    Theo dõi, tổng hợp, tổ chức xét duyệt thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường.

    Tiếp nhận, quản lý và sử lý các công văn giấy tờ đảm bảo nhanh chóng, đúng thủ tục hành chính; quản lý con dấu, lưu trữ các văn bản chung và bảo quản hồ sơ lưu trữ; phụ trách liên lạc, thông tin; bảo đảm hiệu lệnh giờ giấc theo quy định.

    Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm các vật tư thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập đúng định mức phân bổ kinh phí hàng năm; lập các dự án quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

    Giám sát, kiểm tra, nâng cao việc sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, vật tư ở các đơn vị trong toàn trường; quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị theo định kỳ.

    Tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn tài sản, an ninh trật tự; bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; y tế cơ quan, vệ sinh phòng bệnh trong trường.

    Liên hệ với địa phương và với các cơ quan, doanh nghiệp theo chức năng được quy định.

    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của ngành và của Hiệu trưởng giao.

 

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
Đăng nhập

 

 

 Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

ĐT: 02293871.461; Fax: 02293.871.461 

Email: cny@moet.edu.vn

Địa chỉ: Số 297 - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường Nam Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Website: http://cdyteninhbinh.edu.vn

 Trưởng Ban biên tập: Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng

  design by VNPT NINH BÌNH