TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ NINH BÌNH

    Qua hơn nửa thế kỷ trưởng thành và phát triển (1963 - 2021), đặc biệt là sau hơn 10 năm là trường Cao đẳng, nhà trường đã trở thành cái nôi đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng, cung cấp hàng vạn cán bộ y tế (Y - Dược) vừa hồng vừa chuyên cho tỉnh nhà và cho đất nước; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay.

    A. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

    I. SỨ MỆNH

    Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình có sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, có trình độ chuyên môn theo chuẩn năng lực, có đạo đức nghề nghiệp, ngoại ngữ chuyên ngành, có khả năng làm việc ở tất cả các cơ sở y tế trong nước, khu vực và quốc tế.

    II. TẦM NHÌN

    Là một trong 10 đơn vị đào tạo nguồn nhân lực Y tế trình độ cao đẳng có chất lượng cao của cả nước.

   Phấn đấu đến năm 2030 phát triển thành Trường Đại học Y - Dược, chuyên sâu về Điều dưỡng hoặc Trường Cao đẳng nghề trọng điểm quốc gia, đa ngành Y-dược, là cơ sở đào tạo tiên phong về Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sỹ, Y sỹ, kỹ thuật viên cao đẳng có trình độ năng lực ngang tầm khu vực và Quốc tế.

    III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

    “Đoàn kết - Đổi mới - Chất lượng - Phát triển bền vững”

    Đoàn kết: Giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên luôn tự hào về Trường CĐYTNB là một tập thể đoàn kết, ý thức đầy đủ trách nhiệm, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà trường hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và phát triển.

    Đổi mới: Luôn năng động, đổi mới và sáng tạo để phát triển Trường bền vững; tập trung đào tạo nguồn nhân lực Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sỹ, Y sỹ và Kỹ thuật viên y học chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập Quốc tế.

    Chất lượng: Không ngừng đổi mới phương pháp học tập, giảng dạy và đánh giá chất lượng, nâng cao chất lượng toàn diện về đào tạo; tích cực bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô đào tạo phù hợp với chức năng nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu xã hội.

    Phát triển bền vững: Với phương châm “chất lượng là sự tồn tại và phát triển bền vững”, Giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên luôn có ý thức đầy đủ giá trị cốt lõi này và có trách nhiệm xây dựng, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà Trường. Sinh viên, học viên không những được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, mà còn thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về phẩm chính trị, đạo đức lối sống tốt, xứng đáng là người cán bộ y tế “vừa hồng vừa chuyên”, “thầy thuốc như mẹ hiền” đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân và hội nhập Quốc tế trong giai đoạn mới.

    B. MỤC TIÊU THỰC HIỆN

    1. Xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình trở thành Trường Cao đẳng nghề trọng điểm quốc gia - cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân trong tỉnh và đất nước.

    2. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế trong các lĩnh vực Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sỹ, Y sỹ và Kỹ thuật viên y có trình độ cao đẳng và các trình độ khác chất lượng cao theo hướng đa dạng hoá các loại hình đào tạo; từng bước mở rộng và tăng quy mô đào tạo một cách hợp lý theo chức năng nhiệm vụ và nhu cầu xã hội.

    3. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật; áp dụng hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng tiến cải tiến kỹ thuật phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập, nhằm nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo.

    4. Đẩy mạnh Hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Xây dựng và thực hiện các đề án, dự án liên kết đào tạo, lao động việc làm cho học sinh sinh viên.

    5. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học có hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo và quản lý của Trường. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp đào tạo giữa Trường với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

    C. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

    1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và các trình độ khác theo quy định và cơ cấu khung của hệ thống giáo dục nghề nghiệp quốc gia và quy định của pháp luật.

    2. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế đạt chuẩn năng lực theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của các nhà tuyển dụng trong và ngoài nước.

    3. Nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ các ngành học; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp y tế.

    4. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực hành, thực tập phù hợp với ngành nghề đào tạo. Tổ chức các hoạt động thông tin bằng các hình thức: Hội nghị chuyên đề, hội thảo đào tạo, khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước.

    5. Thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết, liên thông về đào tạo - bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

    6. Quản lý tổ chức, biên chế và hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Sở Y tế và UBND tỉnh.

    7. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được Nhà nước giao.

    8. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong trường; bảo vệ tài sản, bí mật quốc gia, xây dựng, thực hiện các quy chế, quy định, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động.

    9. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định và yêu cầu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan.

    10. Phát hiện, bồi dưỡng nhân tài trong người học và trong đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường.

    11. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, tuổi và giới. Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu của xã hội.

    12. Tuyển sinh và quản lý người học theo các quy định hiện hành.

    13. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

 

 

 Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

ĐT: 02293871.461; Fax: 02293.871.461 

Email: cny@moet.edu.vn

Địa chỉ: Số 297 - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường Nam Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Website: http://cdyteninhbinh.edu.vn

 Trưởng Ban biên tập: Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng

  design by VNPT NINH BÌNH