BỘ MÔN ĐIỀU DƯỠNG

Địa chỉ:  Tầng 1 - Nhà B - Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

297 Đường Hải Thượng Lãn Ông – Thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 0984.482.383

 

anh tin bai

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN (phụ trách Bộ môn)

ThS. Điều dưỡng: Quách Chí Đông

 

anh tin bai

NHÂN SỰ.

Tổng số: 10

Trình độ Thạc sĩ: 02

Trình độ ĐDCKI: 02

Trình độ Đại học: 6

Bộ môn điều dưỡng

    1. Giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Lâm sàng cho các ngành học, cấp học trong chương trình đào tạo.

    2. Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo của từng môn học được giao, đảm bảo thời gian, chất lượng và phối hợp chặt chẽ với các phòng, bộ môn trong trường về công tác đào tạo và các hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

    3. Chủ động lập kế hoạch, thực hiện chương trình đào tạo của từng môn học được giao, đảm bảo thời gian, chất lượng và phối hợp chặt chẽ với các phòng, bộ môn trong trường về công tác đào tạo và các hoạt động chính quyền, đoàn thể khác.

    4. Tham gia xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo; biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá học sinh sinh viên; cung cấp đầy đủ các test đánh giá theo qui chuẩn do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội qui định.

    5. Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng, chủ động tiếp cận và đổi mới phương pháp dạy.

    6. Đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên đảm bảo khách quan, chính xác và công bằng.

    7. Tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài Nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến mô hình học tập phù hợp với nhu cầu thực hành của học sinh, sinh viên.

    8. Kiểm tra, giám sát giảng viên, giáo viên thuộc bộ môn việc thực hiện chương trình các môn học do bộ môn quản lý (gồm giảng viên, giáo viên cơ hữu, hợp đồng lao động và thỉnh giảng); các môn học do bộ môn quản lý gồm:

    - Điều dưỡng cơ sở 1, 2.

    - Kỹ thuật điều dưỡng.

    - Điều dưỡng cộng đồng.

    - Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm.

    - Kiểm soát nhiễm khuẩn.

    - Giao tiếp thực hành điều dưỡng.

    - Quản lý điều dưỡng – Thực hành NCKH về điều dưỡng.

    9. Quản lý học sinh, sinh viên trong giờ học lý thuyết, thực hành và học lâm sàng.

    10. Quản lý tài sản, trang thiết bị dạy - học được nhà trường giao.

    11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.


Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

 

 

 Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

ĐT: 02293871.461; Fax: 02293.871.461 

Email: cny@moet.edu.vn

Địa chỉ: Số 297 - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường Nam Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Website: http://cdyteninhbinh.edu.vn

 Trưởng Ban biên tập: Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng

  design by VNPT NINH BÌNH