BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

    
anh tin bai

 Hiệu trưởng
Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phương


Phó Hiệu trưởng
Thạc sỹ, Bác sỹ CKI Trần Vũ Ngọc 
 

 

      CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG UỶ VÀ BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

     1. Tổ chức xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường theo quy định Điều lệ các trường Cao đẳng mà Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Trong phạm vi quyền hạn được giao, ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước để đưa các hoạt động của Nhà trường đi vào nề nếp, hiệu quả cao.

     2. Trình Sở Y tế và các cơ quan chức năng duyệt bản kế hoạch dài hạn và hàng năm của Nhà trường. Trình duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được Sở Y tế và Sở Tài chính phê duyệt, quản lý cơ sở vật chất, tài sản tài chính, quyết định sử dụng các nguồn vốn vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển Nhà trường có hiệu quả cao.

     3. Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ CNVC. Quyết định thành lập chia tách, hợp nhất, giải thể các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Nhà trường đã được UBND tỉnh phệ duyệt. Bổ nhiệm các chức vụ Trưởng, Phó các Phòng, các Bộ môn, các bộ phận phục vụ, dịch vụ theo phân cấp quản lý. Thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền trong tuyển dụng giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên và ký kết các hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

      4. Khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo, phát triển của Nhà trường và đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh.

     5. Hiệu trưởng là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác quản lý tài sản và tài chính của Nhà trường.

      6. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc quản lý tài sản, tài chính, các qui định của nhà nước về lao động, tiền lương, tiền công, học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, các chế độ, chính sách đối với giảng viên, cán bộ nhân viên và người học của trường. Quyết định những chi phí quản lý, chi nghiệp vụ trong phạm vi nguồn tài chính được sử dụng tuỳ theo nội dung và hiệu quả công việc theo quy định.

    7. Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và cung ứng dịch vụ, nhận tài trợ và tiếp nhận viện trợ của nước ngoài theo qui định của pháp luật để bổ xung kinh phí hoạt động và đầu tư phát triển Nhà trường.

     8. Bảo đảm vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong Nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết chặt chẽ giữa các đoàn thể, tổ chức xã hội trong các hoạt động của nhà trường (Đảng Bộ, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội sinh viên...).

     9. Đảm bảo trật tự, an ninh và an toàn trong Nhà trường.

     10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui định của pháp luật.

     ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG

      Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình là tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình. Hiện tại, Đảng bộ Trường CĐYTNB gồm 10 chi bộ trực thuộc, có 87 đảng viên; Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 09 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ Đảng uỷ có 03 đồng chí.

     Đảng bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện Nhà trường thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

     Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình luôn chủ động, sáng tạo, lãnh đạo đổi mới toàn diện các hoạt động trong Nhà trường, đặc biệt là công tác đào tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Với bề dày truyền thống 58 năm (1963-2021) xây dựng và trưởng thành, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình từng bước phát triển bền vững, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế có chất lượng cho tỉnh nhà và cho đất nước; Nhà trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác.

     DANH SÁCH  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG

 

1


 

2

Trần Vũ Ngọc

04/10/1968

Nam

Gia Phong,

Gia Viễn,

Ninh Bình

Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn

3

Ngô Thị Thanh Xuân

10/02/1973

Nữ

Trường Yên,

Hoa Lư,

Ninh Bình

Uỷ viên BTV Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng bộ môn Lâm sàng

4

Tạ Thị Thu Thủy

28/10/1981

Nữ

Nho Quan,

Ninh Bình

Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Quản lý khoa học

5

Đinh Văn Hòa

01/09/1984

Nam

Yên Khánh,

Ninh Bình

Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Công tác HSSV,

6

Trần Thị Hải Yến

19/08/1979

Nữ

Gia Sinh,

Gia Viễn,

Ninh Bình

Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

7

Đinh Thị Hải

19/03/1980

Nữ

Khánh Dương,

Yên Mô,

Ninh Bình

Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư chi bộ, Trưởng bộ môn Dược - Y học cổ truyền

8

An Thị Hiền Linh

22/06/1989

Nữ

Ninh Nhất,

Ninh Bình

Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đoàn TN Trường, Giảng viên Bộ môn Khoa học cơ bản-Chính trị-Thể dục thể thao

 


 

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập

 

 

 Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

ĐT: 02293871.461; Fax: 02293.871.461 

Email: cny@moet.edu.vn

Địa chỉ: Số 297 - Đường Hải Thượng Lãn Ông - Phường Nam Thành - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
Website: http://cdyteninhbinh.edu.vn

 Trưởng Ban biên tập: Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Phương - Hiệu trưởng

  design by VNPT NINH BÌNH