V/v Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp
Số ký hiệu văn bản 238/UBND-VP6
Ngày ban hành 11/05/2021
Ngày hiệu lực 11/05/2021
Trích yếu nội dung V/v Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh, khu, cụm công nghiệp
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 238.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH