CV v.v rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh covid-19
Số ký hiệu văn bản 214/VPHĐBCQG-TT
Ngày ban hành 08/05/2021
Ngày hiệu lực 08/05/2021
Trích yếu nội dung CV v.v rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh covid-19
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 214.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH