V/v tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử
Số ký hiệu văn bản 660/HĐBCQG-VP
Ngày ban hành 10/05/2021
Ngày hiệu lực 10/05/2021
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 660.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH