V/v một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử.
Số ký hiệu văn bản 644/HĐBCQG-VP
Ngày ban hành 05/05/2021
Ngày hiệu lực 05/05/2021
Trích yếu nội dung V/v một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 644.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH