V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng mã QR
Số ký hiệu văn bản 233/UBND-VP6
Ngày ban hành 10/05/2021
Ngày hiệu lực 10/05/2021
Trích yếu nội dung V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng mã QR
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 233.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH