V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử
Số ký hiệu văn bản 228/UBND-VP6
Ngày ban hành 10/05/2021
Ngày hiệu lực 10/05/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 228.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH