V/v hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm
Số ký hiệu văn bản 193/VPHĐBCQG-PL
Ngày ban hành 30/04/2021
Ngày hiệu lực 30/04/2021
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 193.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH