14:17 ICT Thứ sáu, 27/11/2015
Rss
Lê Hữu Trác

Lê Hữu Trác

Lê Hữu Trác (1720 - 1791) hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, quê ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào (nay là huyện Mỹ Vǎn, tỉnh Hải Hưng ).

Ths Phạm Thị Vân

ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY VÀ SỰ THAM GIA VÀO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN Ở MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TẠI VIỆT NAM

Từ thực tiễn cho thấy nguồn nhân lực chuyên nghiệp, trong đó có ngành Điều Dưỡng (ĐD) chuyên nghiệp có tay nghề chất lượng cao chưa đáp ứng được tương xứng với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước.

 

LIÊN KẾT - QUẢNG CÁO